Kontaktujte nás
                                   +420 721 967 563
pavel@dfit.cz

Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie neboli dechová rehabilitace je odvětví zabývající se technikami, které slouží ke zlepšení dýchání u klientů s dechovými obtížemi. Mnoho klientů trpí nedostatečnou funkcí bránice. Toto oslabení nese s sebou řadu rizik, která mohou vzniknout, ať už se jedná o oslabení středu těla, nebo mělké dýchání způsobující bolesti hlavy a nedostatečnou ventilaci.

Chybné stereotypy dýchání bývají častou příčinou vadného držení těla, bolestí zad a dalších pohybových obtíží.

Post covid dýchací problémy

Přibývají klienti po covidu, trpící nedostatečným dodechnutím. Klienti ujdou pár metrů/schodů rychlejším tempem a zadýchají se. Tento problém je řešitelný dechovým cvičením a aktivací bránice, aby bylo dýchání hlubší.

Pravidelným dechovým cvičením lze docílit rychlejšího návratu čichu po covidu.

Respirační fyzioterapie u dětí i dospělých

Přináší zejména:

  • aktivaci dýchacích svalů
  • snížení dechových obtíží (kašel, dušnost)
  • zlepšení pohyblivosti hrudní páteře
  • snížení bolesti hlavy
  • snížení tvorby hlenu v dýchacích cestách