Bolesti krční páteře

S bolestí krční páteře trpí mnoho lidí, jedná se o nepříjemnou bolest z různých příčin, které vyústí až v migrény a různé bolesti v oblasti krku, ramen a paží.

Proč bolest vzniká?

Bolest nejčastěji vzniká přetížením svalů v oblasti krční páteře. Přetížením se myslí špatné držení těla, nepřirozené držení hlavy (např. koukáním do monitoru, který není přímo před námi, ale na straně), málo pohybu, oslabené svalstvo hrudní páteře.

Přetížené svaly tlačí meziobratlové plotýnky (na páteři) do nepřirozených pozic a tím později dochází k utlačování nervů – vzniká bolest hlavy a v okolí ramen.

Pokud bolí jen krk (a ne paže) – protahování

Je to příznak, že máme pouze přetížené krční svalstvo – krční svaly s tendencí k oslabování. Jedná se o sval trapézový (horní vlákna m. trapezius) a zdvihač lopatky (m. levator scapulae).

Naší povinností je v tuto chvíli intenzivně (několikrát denně) protahovat krční svalstvo – úklony do strany s výdrží (trapézové svaly) a úklony s rotací vpřed (zdvihače lopatky).

Protahování by nemělo být do ukrutné bolesti. Mělo by být intenzivně cítit v daném svalu a nemělo by být nesnesitelné – důležitá je komunikace mezi tím, kdo protahuje a protahovaným (při asistovaném strečinku)

Prevence bolesti

Pro předejití bolesti krční páteře doporučuji preventivně protahovat krční svaly a posilovat svaly s tendencí k oslabení.

Důležité je nezapomenout na posilování svalů v oblasti hrudní páteře (v okolí lopatek – fixátory lopatek a mezilopatkové svaly). Při posilování mezilopatkových svalů je třeba protahovat hrudní vzpřimovače (svaly, které při oslabení prohlubují ohnutí páteře v hrudníku – hrudní kyfozu)

Tímto cvičením dosáhneme správného držení těla a svaly krční páteře budou „uvolněné“.

 

Bolest krční páteře

Vlevo – špatné držení krční páteře při sezení, vpravo správné.

Zdroj: HNÍZDIL, Jan. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. str. 126, obr. 31